03
Feb
17

மீண்டும் ஓர் சிலுவைப்போர்!

ஒரு கன்னத்தில் அறைந்தால் மறு கன்னத்தையும் காட்டு இது தான் இயேசுவின் போதனை! ஒருவர் அடித்தால் எமது உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்திக்கொண்டு நாம் சென்ற சீரிய வழியிலேயே செல்ல வேண்டும், என்ற ஆழ்ந்த தத்துவ கருத்துடைய இப்போதனையைப் பெற்றிருக்கும் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு எடுக்கும் எந்த முடிவுகளும் பாரிய விளைவுகளையே ஏற்படுத்தும் மற்றும் இயேசு கிறிஸ்துவிற்கு அபகீர்த்திiயுயும் ஏற்படுத்துகின்றோம்.

அமெரிக்காவின் 45ஆவது ஜனாதிபதி டெனால்ட் ரம் முஸ்லிம்களுடன் கடும்போக்கு தன்மையில் நடந்துகொள்வது தொடர்பாக, கடந்த 30வருடங்களுக்கு மேலாக இனங்களுக்கிடையிலான போரில் பாதிக்கப்பட்டவன் என்ற முறையிலும் கிறிஸ்தவன் என்ற அடிப்படையிலும்  எனது கருத்தை பதிவிடுகின்றேன்.

%e0%ae%87%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%be%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%b2%e0%af%8d-%e0%ae%aa%e0%af%86%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%95%e0%af%8a%e0%ae%b8%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%af%87

Dr.A.P.J Abdul Kalam with The pentecostal Mission workers

முஸ்லிம்கள் எல்லோரும் பயங்கரவாதிகளுமல்ல, எல்லோரும் முஹமதை பின்பற்றுவோருமல்ல, அவர்களுக்குள்ளும் இந்தியாவின் முன்னாள் ஜனாதிபதி அமரர் காலாநிதி ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாம் போன்றவர்களும் உள்ளனர்.

அவர்களில் எல்லோரும் குர்ஆனை படிப்போருமல்ல, கிறிஸ்துவை ஏற்பதற்காகவும், பயங்கரவாத சூழ்நிலையிலிருந்து தப்பித்து, பிள்ளைகளுடன் நல்ல சமூகத்துடன் இணைந்து வாழவேண்டுமென்றும் அடைக்கலம் தேடுவோரும் உள்ளனர். பரிசுத்த வேதாகமம் கிடையாததினால், இயேசுவின் ஒரு வார்த்தையையும் அறியாதவர்களாக எங்கோ கிடைத்த இயேசுவின் படத்ததை பத்திரப்படுத்தி அதையே தினமும் பார்த்து பார்த்து அன்பைப்பற்றி ஒரு வரிதனும் பேசாத குர்-ஆனை புறக்கனித்துக் கொண்டிருக்கும் முஸ்லிம்களும் இருக்கவே செய்கின்றனர்.

மத ஆதிக்கத்தினால் ஏற்பட்ட போர்களை காரணம் காட்டி இன்று பலர் கடவுள் நம்பிக்கையே இழந்து நிற்கின்றனர், இவ் மதப் போர்களில் கிறிஸ்தவர்களும் ஈடுபட்டமையினால் சுவிசேஷம் அறிவிப்பதற்கு முட்டுக்கட்டையாகிவிட்டார்கள். இயேசுவின் நாமத்தினால் மீண்டும் ஒரு வரலாற்றுத் தவறை இழைப்பதற்கு எந்த ஒரு கிறிஸ்தவனும் அனுமதியளிக்கக் கூடாது.

மதப்போர்கள் தொடர்பாக இங்கு தெளிவுபடுத்துவது நோக்கமல்ல. முஸ்லிம்கள் யார் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் என்பதை மிகவும் சுருக்கமாக கூறவிரும்புகின்றேன்.

முஸ்லிம்கள் அல்லது முஸ்லிம் தீவிரவாதிகள் சண்டையிடுவது மக்களுடன் இல்லை என்பதை முதலில் தெளிவாக புரியவேண்டும், அவர்கள் போர் செய்வது வானத்தையும் பூமியையும் அண்டசராசரங்களையும் படைத்த தேவனுடனும் அவருடைய முதற் பேறாகிய ஏக சுதன் இயேசுக்கிறிஸ்துவுடனுமே என்பதை அறியவேண்டும்.

அதற்குரிய ஆதாரங்களை பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து நோக்குவோம்.

யூதா1:9 “பிரதான தூதனாகிய மிகாவேல், மோசேயின் சரீரத்தைக் குறித்துப் பிசாசுடனே தர்க்கித்துப்பேசினபோது, அவனைத் தூஷணமாய்க் குற்றப்படுத்தத் துணியாமல்: கர்த்தர் உன்னைக் கடிந்து கொள்ளுவாராக என்று சொன்னான்“ இங்கு தான் விடயம் இருக்கின்றது ஏனெனில் கர்த்தர் மேசேயின் சரீரத்தை அடக்கம் செய்ததை இதுவரையிலும் எவராலும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஆகவே தான் சாத்தானுக்கும் மிகாவேலுக்குமிடையில் தர்க்கமுன்டானது, உபாகமம் 34:6 “அவர் அவனை மோவாப் தேசத்திலுள்ள பெத்பேயோருக்கு எதிரான பள்ளத்தாக்கிலே அடக்கம்பண்ணினார். இந்நாள்வரைக்கும் ஒருவனும் அவன் பிரேதக்குழியை அறியான்.“

பிசாசு மேசேயின் சரீரத்தைக் கைப்பற்றி இஸ்ரவேல் மக்களை பல வழிகளிலும் ஏமாற்றிவிடவே யோசனையாக இருந்தான் ஆனால் இயேசுவின் சிலுவைமரணம் வரைக்கும் அவனால் முடியாமல் போய்விட்டது, ஆகவே தோல்வியடைந்த பிசாசு பல வழிகளிலும் கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ளேயே ஊடுருவி கிறிஸ்துவின் சபையை கலைக்க முயற்சி செய்கின்றான், ஆகவே தான் வெளிப்படுத்தின சுவிசேஷத்தில் யோவானுக்கு ஏழு சபைகளின் நிலைமைகளை கர்த்தர் வெளிப்படுத்துகின்றார். வெளி 2:24. “தியத்தீராவிலே இந்தப் போதகத்தைப் பற்றிக்கொள்ளாமலும்இ சாத்தானுடைய ஆழங்கள் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்களே, அந்த ஆழங்களை அறிந்துகொள்ளாமலுமிருக்கிற மற்றவர்களாகிய உங்களுக்கு நான் சொல்கிறதாவது, உங்கள்மேல் வேறொரு பாரத்தையும் சுமத்தமாட்டேன்.“

முதல் நூற்றாண்டிலேயே கிறிஸ்தவ சபைகளுக்குள் சாத்தான் ஊடுருவியிருந்த நிலையில் கி.பி 381 சபை இரண்டாக உடைக்கப்பட்டதுடன் மரியாள் வழிபாடும் சிலை வழிபாடும் மேலோங்கியிருந்து.

இந்நிலையில் கி.பி 571 – கி.பி 630 முஹமது பிறந்து சுமார் 26 வருடங்களுக்குள் முஸ்லிமை ஸ்தாபிக்கின்றான். சகோதரர்களை குற்றம் சாட்டுகின்றதான சாத்தானின் ஆவியுடைய பிசாசு மேசே அடக்கம் பண்ணப்பட்டதான மேவாப்  தேசத்திலிருந்து சுமார் 1500 கீ.மீற்றர் தொலைவிலுள்ள மெக்காவிலிருக்கும் முஹமதை தனது கருவியாக பாவிக்கின்றான், இதனால் தான் முஹமது தான் மோசேக்கு அடுத்ததாக அனுப்பப்பட்ட மகா இறைவாக்கினன் என்று தன்னைத்தானே உரிமைகோருகின்றான். அத்துடன் கிறிஸ்துவின் சிலுவைமரணத்தையும் பிதா அவருக்களித்திருக்கும் சகல அதிகாரங்களையும் சகிக்க முடியாதவனாகிய இப் பிசாசானவன் முஹமது ஊடாக இயேசு மரியாளின் மகன் என்று மட்டும் ஒப்புக்கொண்டுவிட்டு மற்றைய இடங்களில் தனக்குக் கீழானவாராகவே காண்பிக்கின்றான், ஏனெனில் இந்த லூசிப்பரைப் பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகின்றது. ஏசாயா 14:(12-17)14.“நான் மேகங்களுக்கு மேலாக உன்னதங்களில் ஏறுவேன்; உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன் என்றும் நீ உன் இருதயத்தில் சொன்னாயே. 15. ஆனாலும் நீ அகாதமான பாதாளத்திலே தள்ளுண்டுபோனாய்.“

ஆகவே தான் முஹமதின் நிலைப்பாடு இப்படியிருந்தது, மேலும் இப்பொல்லாத ஆவி பல கொலைகளை செய்வதற்கும் இன்றுவரையுள்ளதான அக்கிரமங்களை செய்வதற்கும் தைரியம் கொடுத்துள்ளது யோவான் 8:44 “நீங்கள் உங்கள் பிதாவாகிய பிசாசானவனால் உண்டானவர்கள்; உங்கள் பிதாவினுடைய இச்சைகளின்படி செய்ய மனதாயிருக்கிறீர்கள்; அவன் ஆதிமுதற்கொண்டு மனுஷகொலைபாதகனாயிருக்கிறான்; சத்தியம் அவனிடத்திலில்லாதபடியால் அவன் சத்தியத்திலே நிலைநிற்கவில்லை; அவன் பொய்யனும் பொய்க்குப் பிதாவுமாயிருக்கிறபடியால் அவன் பொய்பேசும்போது தன் சொந்தத்தில் எடுத்துப் பேசுகிறான்.“

ஆகவே தான் இதன் பிடிக்குள் அகப்பட்டிருக்கும் அப்பாவி முஸ்லிம் மக்களுக்கு அன்பைப்பற்றி எடுத்துக் கூறுவது ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனினதும் கட்டாய கடமை.

குர்-ஆனை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் அண்மையில் குர்-ஆனையும் ஹதீஸ்களையும் படித்தேன் அன்பைப்பற்றி ஒருவரியும் இருக்கவில்லை, மேலும் உலக முஸ்லீம் அமைப்பின் முதல் பரிசு பெற்ற “அர்-றஹீக் அல்-மக்தும்“ என்ற புத்தகத்தில் முஹமதின் வரலாற்றையும் முஸ்லிம்களின் உருவாக்கத்தையும் படித்தபோது வாந்திஎடுக்குமளவிற்கு இரத்தவாடையே வீசியது. அல்லாவுக்கும் முஹமதுக்கும் அடிமையாக இருக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகின்றது, ஆனால் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் கிறிஸ்தவர்களுக்கு தேவனின் அன்பு எங்களை அவரின் பிள்ளைகளாக்கியுள்ளது என்பததை சொல்லுகின்றது, ஆகவே தான் கிறிஸ்துவின் அன்பை முஸ்லிம் மக்களுக்கு அதிகமாக செலுத்துவது எமது கடமை.

முஸ்லிம்களுக்கு தொழுகைகளும், மத கோட்பாடுகளும் கட்டாய கடமையாக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் நமக்கோ தந்தை பிள்ளைகள் என்ற உறவின் அடிப்படையில் உரிமையாக்கப்பட்டுள்ளது, பாரிய வேறுபட்ட அன்பை தேவனிடமிருந்து நாம் பெற்றிருக்கின்றோம்.

குர் ஆனையும் முஸ்லிம் போதனைகளையும்  தவிர்ந்த வேறு எதனையுமே அறியாத அவர்கள் எவ்வாறு? எங்கு? அன்பை கற்றுக் கொள்ள முடியும் இருக்கின்ற ஒரே வழியையும் அடைத்துவிட்டால்?

முஸ்லிம் அல்லாத நாடுகளில் வதியும் ஒவ்வொரு முஸ்லிம்களுக்கும் கட்டாய சமயக்கல்வி கற்பிக்கப்பட வேண்டும் விசேஷமாக அமெரிக்கா உள்ளிட்ட கிறிஸ்தவ நாடுகள் குர்-ஆனையும் பரிசுத்த வேதாகமத்தையும் ஒவ்வொரு முஸ்லிம்களுக்கும் கட்டாய கல்வியாக்கினால் தான் பயங்கரவாதத்திலிருந்து அப்பாவி மக்களையும் நாட்டையும் பாதுகாக்க முடியும்.

கிறிஸ்தவர்கள் என்று தம்மை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் நாடுகள் பரிசுத்த வேதாகமத்திற்கு விரோதமாக மனித சமூகத்திற்கு கேடுவிளைவிக்கும் தீமையானவற்றை சுதந்திரம், நவீன தொழிநுட்பம், நாகரீகம் என்ற போர்வையில் ஆதரித்து ஊக்கமளிப்பதை குறிப்பாக ஓரினபாலுறவு போன்றவற்றை கைவிடவேண்டும், விபச்சாரத்தளங்கள் ஆராதனைக் கூடங்களாகவேண்டும்.

எசேக்கியேல்38 :12. “நான் கொள்ளையிடவும் சூறையாடவும், மதில்களில்லாமல் கிடக்கிற கிராமங்களுள்ள தேசத்துக்கு விரோதமாய்ப் போவேன்; நிர்விசாரமாய் சுகத்தோடே குடியிருக்கிறவர்களின்மேல் வருவேன்; அவர்கள் எல்லாரும் மதில்களில்லாமல் குடியிருக்கிறார்கள்; அவர்களுக்குத் தாழ்ப்பாளும் இல்லை, கதவுகளும் இல்லை என்பாய்.“  இத் தீர்க்கதரிசனத்தின் படி ஆபத்து மிக விரைவாக நிகழ இருக்கின்றது இதை யாராலும் தடுக்க முடியது.

நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுக் கிறிஸ்துவும் அதிசீக்கிரமாக வந்துகொண்டிருக்கின்றார். ஆகவே சிலுவைப் போரையல்ல சிலுவையையே நாம் சுமக்க வேண்டும்.

Advertisements

1 Response to “மீண்டும் ஓர் சிலுவைப்போர்!”


 1. 1 thanusayan.
  February 6, 2017 at 6:23 am

  boss vanakam? how was going to swiss boss?becouse I want come swiss.becouse I want to see and ask forgiven me.Why I thought in parameswara junction 2005 novmber I hit for you. that a way I want to see.
  thank you.
  Monaal army.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


 • பகிர் – Share

  Rightdiary பகிர் – Share

www.rightdiary.com LAUNCHING PROGRAM

February 2017
M T W T F S S
« Mar   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

Flickr My Photos

Advertisements

%d bloggers like this: